Oma ura ja tulevaisuus

Urasuunnittelu on tulevaisuuteen orientoitumista ja tulevaisuutta luotaavien päätösten ja suunnitelmien tekemistä. Tällaisia päätöksiä olet todennäköisesti tehnyt jo muutaman kerran. Päätöksentekijöinä olemme erilaisia ja tulevaisuutta koskevat valintamme voivat perustua omiin mielenkiinnon kohteisiimme tai arvoihimme, mielikuviin tulevasta työurasta tai intuitioon, heittäytymiseen tai tilaisuuteen tarttumiseen.

Ohje linkittyy Urapolulla-verkkopalveluun, jossa pääset työstämään urasuunnittelun teemoja. Voit aloittaa Kysely-osiolla, joka ohjaa sinut itseäsi eniten askarruttavaan teemaan, tai siirtyä suoraan itseäsi kiinnostavaan osioon. Palvelun seitsemän teemaa löydät alta.

1. Arvot

Haluamme työelämältä erilaisia asioita. Toiveemme ja arvomme ovat siis erilaisia. Arvot vaikuttavat siihen, mihin haluamme suuntautua ja millaisia päätöksiä teemme. Arvot auttavat meitä myös pohtimaan, miten tyytyväisiä olemme vallitsevaan elämäntilanteeseen ja niihin olosuhteisiin, joissa elämme. Arvot määrittävät ajatuksemme hyvästä elämästä ja ohjaavat tavoitteidemme asettamista. Tämän teeman tehtävien avulla voit pohtia työhön liittyviä arvojasi ja työn merkitystä itsellesi. Siirry tehtäviin.

2. Osaaminen

Kyky sanoittaa omaa osaamista on yksi keskeisimmistä työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Osaamista karttuu opinnoissa, töissä, järjestötehtävissä, kansainvälisessä vaihdossa, harrastuksissa ja yleensä elämänkokemuksen kautta. Osaaminen koostuu tiedoista ja taidoista, mutta myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyy paljon osaamista. Tämän teeman tehtävien avulla voit pohtia omia taitojasi ja osaamistasi sekä harjoitella osaamisesi sanoittamista. Siirry tehtäviin.

3. Itseluottamus

Itseluottamus on asenteista, kokemuksista ja tunteista koostuva uskomusten kokonaisuus, joka on ajassa muuttuvaa. Itseluottamus on keskeistä muuttuvassa työelämässä. Se linkittyy usein muihin ilmiöihin ja sitä sanoitetaan yleensä vain lyhyesti. Itseluottamus liittyy myös rohkeuteen, omien vahvuuksien näkemiseen ja itsensä arvostamiseen riippumatta suorituksista. Itseluottamus ilmenee sinnikkyytenä ja toimintakyvyn säilyttämisenä vastoinkäymisissä, kykynä kohdata omia vajavaisuuksia ja käsitellä niitä. Tämän teeman tehtävien avulla voit keskittyä arvioimaan niitä tekijöitä, joista sinun itseluottamuksesi rakentuu, ja pohtia sitä, miten voisit vahvistaa itseluottamustasi. Siirry tehtäviin.

4. Verkostot

Jokainen meistä tarvitsee elämänsä aikana toisten tarjoamaa tietoa ja inhimillistä tukea. On tärkeää, että ympärillämme on meille tärkeitä ihmisiä, tsemppareita, vertaisia sekä ihmisiä, joiden kanssa jaamme samoja kiinnostuksen kohteita. Verkostomme koostuvat sekä vahvemmista siteistä perheisiimme, ystäviimme ja harrastus- tai työtovereihimme että heikommista linkeistä ihmisiin, joita emme tunne niin hyvin tai jotka ovat esimerkiksi ystäviemme tuttuja. Tämän teeman tehtävien avulla voit pohtia verkostoihin liittyviä kysymyksiä ja hahmottaa omaa verkostoasi. Siirry tehtäviin.

5. Mahdollisuudet

Työelämä on täynnä mahdollisuuksia! On suuntia, jotka ovat tyypillisiä jollekin tietylle koulutustaustalle, ja on myös epätavallisempia vaihtoehtoja. Sitten on vielä tallaamattomia polkuja - mahdollisuuksia, joita kukaan ei ole vielä keksinyt saati kokeillut. Tämän teeman tehtävien avulla voit perehtyä omiin mahdollisiin tulevaisuuspolkuihisi. Voit tutkailla eri vaihtoehtoja, tutustua sinua kiinnostaviin työnkuviin sekä peilata niitä omiin toiveisiisi ja sinulle tärkeisiin arvoihin. Uskalla unelmoida suuria! Siirry tehtäviin.

6. Päätöksenteko

Tulevaisuuden rakentaminen on kykyä tehdä opintoja ja työuraa koskevia valintoja ja päätöksiä. Päätöksentekoon liittyy myös vaihtoehtojen rajaamista ja poissulkemista sekä aikatauluttamista. Olemme hyvin erilaisia päätösten tekijöinä ja arvotamme asioita eri tavoin. Päätöksemme voivat olla järjellä perusteltavissa, kokemuksen osoittamia tai sydämen sanelemia. Tämän teeman tehtävien avulla voit miettiä, millainen sinä olet päätöksen tekijänä ja millaiset henkilöt ja asiat vaikuttavat päätöstesi tekemiseen. Voit myös pohtia, miten voit vahvistaa päätöksen tekemisen taitojasi. Siirry tehtäviin.

7. Työelämään

Perinteinen yhden työuran käsite on muuttunut. Moni tekee matkaa tulevaisuuteensa opintojen, työelämän ja henkilökohtaisen elämän siirtymissä monien vaiheiden kautta. On tärkeää rakentaa omaa opintopolkuaan tulevaisuuden työelämä huomioiden. On myös hyvä oppia markkinoimaan omaa osaamistaan. Työelämään verkostoituminen ja työnhaku on mahdollista monien kanavien kautta. Tämän teeman tehtävien avulla voit suunnitella askeleita tulevaisuuteen ja tehdä itsellesi toimintasuunnitelman kohti toiveittesi työelämää. Siirry tehtäviin.

Urakolmio

Urakolmio

Yksi tapa hahmottaa urasuunnittelua on kolmiomalli, jota käytetään Helsingin yliopiston urapalvelujen koulutuksissa. Kolmiossa urasuunnittelun elementtejä ovat itsetuntemus, omien vaihtoehtojen tuntemus, valintojen ja päätöksenteko sekä siirtymätaidot.

Pohjan muodostavat itsetuntemus ja omien vaihtoehtojen tuntemus. Itsetuntemus on laaja kenttä, joka käsittää kiinnostuksenkohteet, arvot, persoonallisuuden ja oman osaamisen, sen tunnistamisen ja sanoittamisen. Vaihtoehtojen tuntemiseen taas liittyy tieto erilaisista toimintamahdollisuuksista, olivatpa ne sitten yksityisellä, julkisella tai järjestösektorilla tai omaa yrittäjätoimintaa. Siihen kuuluu urapolkujen ja –mahdollisuuksien tunteminen, työmarkkinatieto ja käsitys myös työelämän muutoksista. Parhaassa tapauksessa tieto omista vaihtoehdoista voi helpottaa omaa päätöksentekoa ja ohjata toimintaa opintojen aikana.

Itsetuntemuksen ja vaihtoehtojen tuntemisen lisäksi kolmiomalliin kuuluu valinnat ja päätöksenteko. Tieto siis juuri siitä, millainen sinä olet päätöksentekijänä ja mihin päätöksiäsi perustat. Kolmion viimeinen osio on siirtymätaidot eli käytännössä työnhakuosaaminen, oman osaamisen sanoittaminen ja tuotteistaminen työnhaun dokumentteihin ja työhaastatteluun.

Valmistujaislahja: verkkokoulutus vastavalmistuneille

On­nea val­mis­tu­mi­ses­ta toi­vot­ta­vat HY:n ura­pal­ve­lut, alum­ni­pal­ve­lut ja HY+!

Tämä verkkokoulutus on Helsingin yliopiston lahja sinulle vastavalmistunut.

Valmistumisesi myötä olet uuden äärellä. Ennen työelämään astumista on hyvä pysähtyä miettimään opintojen aikana saavuttamiasi taitoja ja osaamista sekä toiveitasi työelämän suhteen.

Koulutuksessa käsitellään kolmea eri teemaa:

  • Kohti unelmia
  • Osaamisen tunnistaminen
  • Valmiina työelämään

Jokaiseen teemaan liittyy kysymyksiä, joiden avulla voit kartuttaa materiaalia CV:n tai työhakemuksen tekemistä varten. Voit lopuksi tulostaa tai tallentaa ajatuksesi talteen tulevaa käyttöä varten. Verkkokoulutus on rakennettu yhteistyössä HY:n urapalveluiden, alumnipalveluiden ja HY+:n kesken.

Kurssi on suunnattu vastavalmistuneille, mutta sitä voit hyödyntää jo aiemmin.

Liity alumniyhteisöön!
Yliopistoyhteisö kulkee rinnallasi läpi elämän. Ilmoittautumalla alumniksi pysyt yhteydessä yliopistoon ja voit valita itsellesi kulloinkin sopivat alumnipalvelut. Esimerkiksi työelämätapahtumissa saat ideoita ja vinkkejä muilta alumneilta sekä pääset jakamaan kokemuksia muiden kanssa. Ilmoittaudu alumniksi helposti ja ilmaiseksi. Lue lisää alumnitoiminnasta.

Ylläpidä työelämän osaamistasi HY+:n avulla
Autamme sinua ylläpitämään osaamistasi koko elämän ajan. Innostu oppimaan kanssamme ja tervetuloa kursseillemme sekä maksuttomiin tilaisuuksiimme. Lue lisää HY+:sta.

Urapalvelut tukee taivaltasi vielä vuoden valmistumisen jälkeen. Voit hyödyntää uraohjausta ja osallistua tapahtumiin.

Onnea tulevaan!