Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta

Työelämä tarvitsee kielitaitoisia osaajia. Kielikeskuksessa voit opiskella itsellesi joustavasti hyvän ja monipuolisen kielitaidon. Kielikeskus vastaa tutkintoon vaadittavien vieraan ja toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä äidinkielen viestintäopinnoista siltä osin, kun tiedekunnilla ei ole omaa äidinkielen opetusta. Tutkintoon kuuluvien vieraan ja toisen kotimaisen kielen sekä äidinkielen opintojen lisäksi sinun kannattaa hyödyntää myös muu tarjonta; opetusta on tarjolla yli kymmenessä eri kielessä.

Kieliopinnot on hyvä suunnitella jo opiskelun alkuvaiheessa. Kokonaan uuden kielen opiskelu kannattaa aloittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jotta voit saavuttaa opiskelua, työelämää ja kansainvälistymistä tukevan kielitaidon tason.

Tarjonta eri kielissä

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Opetusta on tarjolla seuraavissa kielissä: arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi toisena kotimaisena kielenä, tanska, venäjä, viro, äidinkieli (suomi) ja äidinkieli (ruotsi).  

Englannin, espanjan, italian, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on mahdollista suorittaa opintokokonaisuus tutkintosi vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen laajuus on vähintään 10 op. Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, johon ei ole sisältynyt tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa, sinun on osoitettava se ylemmässä korkeakoulututkinnossa

Vieraan kielen opinnoissa tavoitteena on kyky oman alan kehityksen seuraamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella kaikissa Kielikeskuksen tarjoamissa kielissä japania ja koreaa lukuun ottamatta. Arabian, kiinan, portugalin, tanskan ja viron osalta opiskelijan tulee ensin varmistaa koulutusohjelmastaan, hyväksytäänkö nämä kielet tutkinnon vieraaksi kieleksi.

Suomi vieraana kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma järjestää suomi vieraana kielenä -kursseja Helsingin yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille.

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit

Avoin yliopisto järjestää kaikille avoimia maksullisia suomen kielen kursseja. Kursseille osallistuvan ei tarvitse olla kirjoilla Helsingin yliopistossa.