Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Työelämä tarvitsee kielitaitoisia osaajia. Kielikeskuksessa voit opiskella itsellesi joustavasti hyvän ja monipuolisen kielitaidon. Kielikeskus vastaa tutkintoon vaadittavien vieraan ja toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä äidinkielen viestintäopinnoista siltä osin, kun tiedekunnilla ei ole omaa äidinkielen opetusta. Tutkintoon kuuluvien vieraan ja toisen kotimaisen kielen sekä äidinkielen opintojen lisäksi sinun kannattaa hyödyntää myös muu tarjonta; opetusta on tarjolla yli kymmenessä eri kielessä.

Kieliopinnot on hyvä suunnitella jo opiskelun alkuvaiheessa. Kokonaan uuden kielen opiskelu kannattaa aloittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jotta voit saavuttaa opiskelua, työelämää ja kansainvälistymistä tukevan kielitaidon tason.

Tarjonta eri kielissä

Opetusta on tarjolla seuraavissa kielissä:

Englannin, espanjan, italian, japanin, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on mahdollista suorittaa opintokokonaisuus tutkintosi vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Lisäksi tarjolla on myös äidinkielen ja viestinnän (suomi) sekä työelämän kielitaidon ja vuorovaikutusosaamisen opintokokonaisuudet. 

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen laajuus on vähintään 10 op. Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, johon ei ole sisältynyt tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa, sinun on osoitettava se ylemmässä korkeakoulututkinnossa

Vieraan kielen opinnoissa tavoitteena on kyky oman alan kehityksen seuraamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella kaikissa Kielikeskuksen tarjoamissa kielissä japania, koreaa ja portugalia lukuun ottamatta. Arabian, kiinan, tanskan ja viron osalta opiskelijan tulee ensin varmistaa koulutusohjelmastaan, hyväksytäänkö nämä kielet tutkinnon vieraaksi kieleksi.

Suomi vieraana kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma järjestää suomi vieraana kielenä -kursseja Helsingin yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille.

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit

Avoin yliopisto järjestää kaikille avoimia maksullisia suomen kielen kursseja. Kursseille osallistuvan ei tarvitse olla kirjoilla Helsingin yliopistossa.

Kielikeskuksen alustava opetusohjelma 2023–2024

Alla näet Kielikeskuksen alustavan opetusohjelman lukuvuodelle 2023-2024 kielittäin. Lopullinen opetusohjelma julkaistaan Sisussa ja Opiskelu-palvelun Kurssit-osiossa kesäkuun loppuun mennessä. Lopullinen opetusohjelma sisältää tiedot aikatauluista, tiloista, opettajista ja ilmoittautumisista sekä tarvittaessa opetussuunnitelmaa tarkentavia tietoja. 

Huomaathan, että alla olevat tiedostot ovat yksi-, kaksi- tai kolmikielisiä (suomi, ruotsi, englanti) riippuen kielestä

Arabian alustava opetusohjelma (pdf)

Englannin alustava opetusohjelma

Espanjan alustava opetusohjelma (pdf)

Finskan (suomi toisena kotimaisena kielenä) alustava opetusohjelma (pdf)

Italian alustava opetusohjelma (pdf)

Japanin alustava opetusohjelma (pdf)

Kiinan alustava opetusohjelma (pdf)

Korean alustava opetusohjelma (pdf)

Portugalin alustava opetusohjelma (pdf)

Ranskan alustava opetusohjelma (pdf)

Ruotsin alustava opetusohjelma

Saksan alustava opetusohjelma (pdf)

Tanskan alustava opetusohjelma (pdf)

Venäjän alustava opetusohjelma (pdf)

Viron alustava opetusohjelma (pdf)

Äidinkielen (suomi) alustava opetusohjelma

  • Akateemiset tekstitaidot (pdf) 
    Huom! Akateemiset tekstitaidot 1 op- ja 2 op-kurssien tunnisteet muuttuvat 1.8.2023 alkaen. Kurssien uudet tunnisteet ovat KK-AIAKTE1OP ja KK-AIAKTE2OP.
     
  • Akateeminen vuorovaikutusosaaminen (pdf) 
    Huom! Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op- ja 2 op-kurssien nimet ja tunnisteet muuttuvat 1.8.2023 alkaen. Kurssien uudet nimet ovat Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op (KK-AIAKVU1OP) ja Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 2 op (KK-AIAKVU2OP).

Äidinkielen (ruotsi) alustava opetusohjelma (pdf) (vain ruotsiksi)
Huom! Akateemiset tekstitaidot 1 op- ja 2 op-kurssien tunnisteet muuttuvat 1.8.2023 alkaen. Kurssien uudet tunnisteet ovat KK-MOAKSK1SP ja KK-MOAKSK2SP. Myös Retoriikka ja viestintä 1 op- ja 2 op-kurssien nimet ja tunnisteet muuttuvat 1.8.2023 alkaen. Kurssien uudet nimet ovat Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op (KK-MOAKKO1SP) ja Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 2 op (KK-MOAKKO2SP).