Työnhaku

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

*Tätä sivua päivitetään parhaillaan*

Työnhaku on muutakin kuin CV:n päivittämistä ja hakemusten lähettämistä. Askeleet onnistuneeseen työnhakuun lähtevät oman osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistamisesta.

Opas työnhakuun

Työnhaun oppaat

Urapalvelut kokosi vinkit työnhausta uuteen oppaaseen. Oppaasta löydät neuvoja seuraavista teemoista:

 • Aloita itsetuntemuksesta
  Motivaatio ja tavoitteet
  Osaaminen
 • Löydä mahdollisuutesi ja tarve osaamisellesi
  Profiiliteksti/hissipuhe
  Puhelinsoitto
 • Löydä oma tapasi verkostoitua
  Sosiaalinen media ja LinkedIn
  Informaatiohaastattelu
 • Työnhaun dokumentit
  Ansioluettelo (CV)
  Hakemuskirje
  Sähköiset rekrytointijärjestelmät
 • Työhaastattelu
 • Videot ja portfoliot
  Video-CV
  Portfolio tekemisistäsi

Lataa Työnhaun opas (pdf).

Työnhaun vaiheet

Onnistunut työnhaku perustuu ymmärrykseen omasta osaamisesta, vahvuuksista ja motivaatiosta. Yhtä lailla tarvitaan tietoa myös erilaisista uravaihtoehdoista ja työelämän vaatimuksista.

 • Itsetuntemus
 • Omien vaihtoehtojen tuntemus 
 • Valinnat ja päätöksenteko 
 • Käytännön työnhaku ja työnantajien kontaktointi.

Hyvän hakemuksen kirjoittaminen tai LinkedIn-profiilin täydentäminen onnistuu vasta, kun olet tutustunut itseesi ja vaihtoehtoihisi.

Ole aktiivinen ja lähesty kiinnostavia työnantajia. Selvitä millaisia mahdollisuuksia organisaatioissa on ja kirjoita avoimia hakemuksia.

Tutki myös erilaisia työnhakuportaaleja. Muista kuitenkin, että vastaamalla avoimesti ilmoitettuihin työpaikkoihin tavoitat arviolta noin 30 % kaikista olemassa olevista työpaikoista. Tutkimusten mukaan noin 70 - 80 % työpaikoista Suomessa on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, eli niistä ei ilmoiteta julkisesti.

Itsetuntemus

Työnhaussa on tärkeää, että osaat: tunnistaa oman osaamisesi, sanoittaa omat osaamisalueesi ja viestiä omasta osaamisestasi.

Tärkeitä itsetuntemuksen osa-alueita ovat oma osaaminen, motivaatio, kiinnostukset, tavoitteet, arvot, vahvuudet ja kehittämisalueet.

Voit parantaa itsetuntemustasi vastaamalla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen työ minua kiinnostaa ja innostaa?
 • Millaisista tehtävistä olen aiemman kokemukseni perusteella nauttinut?
 • Jos työkokemusta ei vielä ole, minkälaisesta tekemisestä nautin?
 • Millaisia arvoja tulevan työni sekä työnantajani tulisi edustaa?
 • Millaisten asioiden edistämiseen haluan käyttää aikani?
 • Mitä tavoitteita minulla on tulevaa työtäni ja uraani ajatellen?
 • Mitkä käytännön asiat vaikuttavat siihen, millaista työtä haluan ja voin lähitulevaisuudessa tehdä?

Henkilökohtaisia vahvuuksiasi voit kartoittaa Urapolulla.fi-palvelun harjoitteilla:

Kartoita seuraavaksi osaamisalueesi:

 • Listaa keskeisin substanssiosaaminen esim. pää- ja sivuaineopintojesi pohjalta. Mieti, millaisia ilmiöitä tai kysymyksiä oma tieteenalasi tutkii? Millaisia asioita, teemoja tai kysymyksiä olet pitänyt opinnoissasi erityisen kiinnostavina tai hyödyllisinä? Mitkä ovat sinun ydinosaamisalueesi (tai mitkä toivoisit niiden olevan)?
 • Listaa tärkeimmät siirrettävät akateemiset taidot, joita olet kehittänyt opintojesi aikana, esimerkiksi menetelmäosaaminen, tiedon omaksuminen, analysointi ja kriittinen arviointi, kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.
 • Yleiset työelämävalmiudet, esimerkiksi kielitaito, esiintymis- ja ryhmätyötaidot, viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot, ajanhallinta, IT-osaaminen.
 • Itsellesi tärkeiden arvojen kartoittaminen on myös tärkeää.

Dokumentoi oma osaamisesi

Jotta näet, miten osaamisesi (ymmärrys, tiedot ja taidot) karttuu opintojen aikana, on hyvä dokumentoida sitä säännöllisesti. Voit pitää oppimispäiväkirjaa, johon kirjaat ylös omasta näkökulmastasi tärkeimmät oppimiskokemukset, mistä olet innostunut, mitä olet oppinut ja mistä haluaisit oppia lisää. Voit liittää mukaan tekemiäsi tuotoksia (esim. esseet, raportit, projektityöt tms.) ja käyttää dokumentoinnissa tekstiä, mutta myös kuvia ja/tai videoita.

Voit kerätä itsellesi niin sanottua meta-CV:tä, johon kirjaat itsesi kannalta keskeisiä osaamisalueitasi.

Myös LinkedIn-profiiliin voi linkittää omia osaamisalueitaan (skills) sekä erilaisia materiaaleja ja linkkejä, esim. esityksiä tai videoita. Silloin profiilisi toimii myös eräänlaisena laajennettuna CV:nä tai portfoliona. Muista kuitenkin tarkistaa yksityisyysasetuksesi, ellet halua materiaalejasi julkisesti nähtäville.

Vaihtoehtojen tuntemus

Voit hankkia tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja uravaihtoehtoista esimerkiksi lukemalla alumnitarinoita, tekemällä informaatiohaastatteluita, tutkimalla sijoittumistietoa. Voit myös kartoittaa Helsingin yliopistosta valmistuneita LinkedIn-alumnihaulla.

Uraseuranta: tietoa sijoittumisesta työelämään

Suomalaiset yliopistot keräävät määräajoin uraseurantatietoa omien valmistuneittensa työurista. Katso mihin Helsingin yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet.

Informaatiohaastattelut

Kuka tahansa voi tehdä informaatiohaastatteluja milloin vain. Se on oiva tapa saada tietoa esimerkiksi kysymyksiin kuten:

 • Millaista sinua kiinnostava työ on oikeasti? Millainen siinä on tavallinen työpäivä?
 • Millaista ymmärrystä, osaamista ja taitoja työssä vaaditaan? Mitkä ovat työn suurimmat haasteet?
 • Voinko minä hakea ko. työhön? Mitä vaaditaan? Mistä on etua? Tarvitsenko vielä jotain osaamista tai jonkun pätevyyden? Millainen palkkataso on?
 • Miten ko. organisaatiossa rekrytoidaan? Millaisia tulevaisuuden näkymiä ja tarpeita organisaatiossa on? Miten voin lähestyä oikeita ihmisiä ja hakea töitä?

Voit haastatella sellaisia ihmisiä, jotka työskentelevät tehtävissä, jotka sinuakin kiinnostaisivat. Jos omassa verkostossasi ei ole sopivia henkilöitä, voit etsiä heitä esim. LinkedIn-alumnihakua käyttämällä.

LinkedIn-alumnihaku

Näin käytät LinkedIn-alumnihakua:

 • Kirjaudu LinkedIn-palveluun
 • Kirjoita yläpalkin hakukenttään ”University of Helsinki”
 • Valitse yläkategorioista ”Schools” ja uudelleen ”University of Helsinki”
 • Yliopistokohtaiselta etusivulta valitse ”See alumni”.

Nyt pääset hakemaan yli 70 000 alumnin profiileista käyttämällä joko valmiita kategorioita (asuinpaikka, työnantaja, ala, opinnot, taidot) tai kirjoittamalla hakukenttään vapaita hakusanoja.

Rajattuasi alumnien määrän sopivaksi käyttämällä haluamiasi hakuehtoja, pääset tarkastelemaan ko. hakuehdot täyttävien alumnien profiilitietoja.

Töissä.fi -sivusto

Töissä.fi -palvelun kautta pääset tarkastelemaan eri oppiaineista valmistuneiden tehtävänimikkeitä ja palkkatietoja. Lisäksi palvelussa on useita satoja kertomuksia työelämästä, joissa kuvaillaan erilaisia työtehtäviä ja niissä vaadittavia taitoja. Valmistuneet antavat myös vinkkejä opiskelijoille.

Yrittäjyys

Helsingin yliopistossa yrittäjyyteen liittyvää toimintaa, ihmisiä ja tapahtumia kokoaa yhteen Think Company. Think Companyn tilat ovat avoimia ja niitä löytyy keskustasta, Viikistä ja Meilahdesta.

Aloittelevia yrittäjiä tuetaan monin keinoin. Jos suunnittelet yrittäjäksi ryhtymistä, voit hakea tukea NewCo Helsingistä. Yrityksen perustamiseen löydät apua myös työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi-verkkosivustolta.

Tietoa freelancerina toimimisesta löydät Suomen freelance-journalistien sivuilta.

Avoimet työ- ja harjoittelupaikat

Avoimet työpaikat on koottu ohjeeseen Avoimet työ- ja harjoittelupaikat.

CV ja hakemus

Tärkeimmät työnhaussa käytettävät dokumentit ovat edelleen työhakemus ja ansioluettelo eli CV. Peilaa CV:täsi ja hakemustasi aina haettavaan tehtävään, on sinulla käytössäsi työpaikkailmoitus tai ei. Mikäli haet avoimella hakemuksella, selvitä, mitä vaatimuksia tai tarpeita työnantajalla olisi. Kaikkia vaatimuksia ei suinkaan tarvitse täyttää, mutta jos jotain uupuu, mieti, miten olisit valmis kehittymään.

Sisältö:

Ansioluettelon eli CV:n tulisi sisältää seuraavat asiat:

 • Päiväys: muista aina päivittää tuore päiväys, mikäli käytät vanhaa pohjaa
 • Hakijan yhteystiedot: tarkista, että tietosi ovat voimassa sekä linkki mahdollisiin verkkolähteisiin, kuten LinkedIn-profiili, blogi tai esim. Prezi-esitys. Esitykset voi linkittää johonkin muuhun kohtaan riippuen esityksen sisällöstä, blogi voi olla myös työnäyte.
 • Profiili: lyhyt kiteytys sinusta/osaamisestasi, vahvuuksistasi sekä tavoitteistasi peilattuna haettavaa työtehtävää vastaan. Esimerkiksi henkilön kannattaa korostaa opettajuuteen liittyviä asioita, kun hakee opettajan työtä, ja sama henkilö voi korostaa muita ansioita silloin, kun hakee esimerkiksi hallinnon alalle sijoittuvia tehtäviä.
 • Koulutus: tutkinnot / tavoitetutkinto ja tuorein aina ensin
 • Työkokemus: voit ryhmitellä työkokemuksen joko aikajärjestykseen tai vaihtoehtoisesti korostaa haettavan työn mukaisesti relevanteinta kokemusta
 • Kielitaito: suullinen ja kirjallinen taitotaso eriteltynä
 • IT-taidot / tai muu hakemasi työn suhteen relevantit taidot
 • Luottamustoimet tai muut sellaiset
 • Harrastukset: eivät ole pakollisia, mutta kertovat sinusta hakijana
 • Suosittelijat: suosittelijoita olisi hyvä olla, ja heiltä kannattaa aina etukäteen varmistaa, että suostuvat suosittelemaan ja ovat tietoisia työnhaustasi, jos aikaa on jo ennättänyt kulua siitä, kun olet pyytänyt suostumusta.
 • Kuva: kuvan tulee olla asiallinen ja pelkästään sinusta otettu – ei  ryhmäkuvia joulunvietosta tms.

Voit ylläpitää ns. raaka-CV:tä/portfoliota, johon kokoat kokemusta ja osaamista elämän varrelta, mutta kirjoita CV:si aina haettavaa tehtävää varten. Esimerkkirungon hakemuksesta ja ansioluettelosta löydät Työnhaun oppaasta.

Visuaalisuus:

CV:n tulee olla silmäiltävä ja selkeä. Tee tärkeän asian löytymisestä helppoa: otsikoi ja ryhmittele. Korosta niitä asioita, jotka ovat haettavan paikan kannalta merkityksellisiä. Kannattaa myös miettiä, minkälaista työtä olet hakemassa. Olisiko ripaus luovuutta osuvaa vai arvostetaanko perinteistä lähestymistapaa? Pääasia on kuitenkin sisältö.

Katso esimerkki visuaalisesta CV:stä (pdf). Esimerkki-CV on tehty PowerPointilla. 
 

Hakemus on tiivis markkinointikirje sinusta, ja sen tavoite on vakuuttaa rekrytoija siitä, että olet motivoitunut tehtävästä ja sinulla on siinä tarvittavaa osaamista tai ainakin halua kehittyä.

Sähköinen haku:

Useat yritykset ja organisaatiot käyttävät e-rekrytointijärjestelmiä, ja rekrytointiyrityksiin kuten Monster ja Adecco voit jättää CV:si tietokantaan. Näiden täyttämisessä kannattaa olla tarkka ja täyttää huolellisesti kaikki kohdat. 

Muutamia vinkkejä, kun käytät CV-tietokantoja:

1.) Tärkeää on CV:n otsikointi, jonka lataat palveluun. Huonoja otsikoita ovat sellaiset, jotka eivät profiloi sinua, kuten "Paras!!!" tai "Matti Meikälaisen CV". Sen sijaan muotoilu "Vastavalmistunut VTM, kiinnostunut HR:stä" tai "Projektinhallintataitoinen humanisti" kertovat jo huomattavasti enemmän.

2.) Hakukone poimii hakusanoja, käytä niitä. Hakusanoja ovat esim. osaaminen ja tehtävänimike, kuten myyntipäällikkö. Pyri käyttämään hakusanoja CV:ssäsi perusmuodoissaan. Jos tämä ei ole mahdollista tai hakusanat eivät CV:si asetteluun istu, voit kirjoittaa hakusanoja vaikka CV:si loppuun valkoisella fontilla, jolloin ne eivät näy, mutta hakukone tunnistaa ne.

3.) Usein haetaan vain tuoreita CV:itä, joten päivitä omasi riittävän usein. Pienikin muutos nostaa sen tuoreiden joukkoon.

4.) Kirjoitusvirheitä ei saa olla. Luetuta CV:si muilla ihmisillä saadaksesi palautetta.

Video-CV

Tekemällä video-CV:n voit erottautua joukosta.

Katso muutamia esimerkkejä video-CV:istä:

Suunnittele sanomasi ja keskity olennaiseen. Pidä videon pituus lyhyenä, mieluiten minuutin pituisena.

Esittely eli hissipuhe

Rakenne voi olla esimerkiksi tällainen:

 • Esittele itsesi: oma nimi ja ”otsikko”
 • Ydinosaamiseni... (1 - 2 lausetta)
 • Osaan myös/ Muut osaamisalueeni/ kiinnostukseni… (1-2 lausetta)
 • Kokemus X vuotta asioista A ja B
 • Omat vahvuudet (verbi + subjekti; 1-2 lausetta)
 • Olen saanut palautetta… (1-2 lausetta)
 • Oma tavoite ja lopetus

Muista: Valaistus, miltä ”tasolta” katsot kameraan, oman kuvan rajaus (muotokuva), testaa ääni, tausta: mitä näkyy?, oma pukeutuminen, luetko jostain?, katso kameraan! Inhimillisyys sallittu!

Katso video CV:n kuvaamisesta omilla mobiililaitteillasi. Kirjalliset ohjeet video-CV:n (pdf) teknisestä toteuttamisesta ja jakamisesta eri medioissa.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat käyttää myös Aleksandrian Unitube-studiota videoiden kuvaamiseen.

Sosiaalinen media työnhaussa

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.
Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Sosiaalisessa mediassa, kuten LinkedInissä tai Facebookissa, luot kuvaa itsestäsi. Oma brändinsä kannattaa rakentaa totuudenmukaisesti, ja sitä on myös ylläpidettävä. Verkostoja ei luoda vain kertaalleen, vaan niitä on ylläpidettävä ja omaa profiiliaan päivitettävä. Oma brändi rakentuu osaamisesta, motivaatiosta, itsetuntemuksesta – maine ja persoonallisuuden piirteet – sekä verkostoista. Googleta itsesi säännöllisin väliajoin.

LinkedIn

Sosiaalisista medioista LinkedIniä käytetään eniten juuri työnhaussa. LinkedIn on ilmainen ja näkyvä CV, joka mahdollistaa verkostoitumisen. LinkedInin kautta pääset kiinni itsellesi tärkeisiin ryhmiin ja ihmisiin. LinkedInissä voit seurata, missä oman alasi ammattilaiset työskentelevät, ja heitä voi myös kontaktoida.

Osaamisen esille tuominen ja kontaktien luominen vauhdittaa työnhakua opintojen loppupuolella. Opintojen alkuvaiheessa profiilin rakentamisen voit aloittaa siitä, mitä opiskelet. Myös vapaaehtois- ja järjestötyön voi lisätä profiiliinsa samoin kuin linkkejä harrastus tai muihin blogeihinsa.

Verkostoidu rohkeasti!

Ohjeita profiilin rakentamiseen löydät mm. LinkedIn työnhaussa pikaoppaasta (Tom Laine).

Twitter

Twitterissä voit seurata työnantajia, rekrytointipalveluja, omaa alasi ihmisiä ja uutisia. Twiittejä voit seuloa mm. hashtageillä #rekry, #duuni, #työpaikat, #jobs, #career.

Twitter-käyttäjien määrä Suomessa on kasvussa. Twitteriä voi käyttää myös houkuttelemaan kävijöitä omille blogi tai Pinterest -sivuilleen tai työnhakuvideoonsa.

Blogit ja Slideshare

Blogeja ja Slidesharea voi käyttää hyväkseen oman asiantuntemuksensa esille tuomiseen. Blogiin ohjaamiseksi taas käyttää hyväkseen esim. Twitteriä ja Slidesharen voi upottaa esim. LinkedIn-profiiliinsa.

Facebook

Facebook pyrkii varteenotettavaksi sosiaaliseksi mediaksi myös työnhaun saralla. Vaikka Facebookia ei ole pidetty parhaana paikkana työnhakuprofiilin luomiseen, se voi sellaiseksi muotoutua. Siellä voit tykätä alasi työnantajista, rekrytointiyrityksistä ja yhteisöistä sekä osallistua keskusteluun.

Video: Using Social Media for Job Hunting
Urapalvelut järjesti yhteistyössä Meltwaterin kanssa "Using Social Media for Job Hunting” (kevät 2018). Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat Talent Acquisition Manager Mia Berglund ja Sales Manager Aku Karasti. Katso vinkit, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää työnhaussa.

Haastattelu

Haastattelu on merkittävin henkilöarvioinnin väline. Kutsu haastatteluun merkitsee sitä, että sinut on arvioitu potentiaaliseksi hakijaksi. Mutta vasta haastattelussa mitataan sopivuutesi työyhteisöön ja -tehtävään.

Valinnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti hakijan motivaatioon ja persoonallisuuteen. Työnantajien arvostamia henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, sopivuus työhön ja työyhteisöön, asenne työhön, tuloksellisuus sekä oppimiskyky ja -halu. Valmistaudu haastatteluun huolella. Ota  työnantajasta mahdollisimman paljon selvää. Tietoja löydät organisaation verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta ja googlaa, mitä organisaatio on viimeksi julkaissut tai mitä organisaatiosta on puhuttu.

 • Valmistele itsestäsi esittely eli hissipuhe (katso kappaleesta Video-CV)
 • Valmistaudu yleisimpiin haastattelukysymyksiin
  Duunitori on koonnut yleisimmät kysymykset, joihin ainakin kannattaa valmistautua vastaamaan ennen haastattelua.

Työsopimus

Työelämän pelisäännöt on hyvä tuntea. Akavan opas Valppaana työelämässä kertoo, mitä kannattaa ja pitää ottaa huomioon työsopimusta tehdessä.