Din karriär och framtiden

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

**UPPDATERING PÅ GÅNG**

Karriärplanering betyder att man orienterar sig inför framtiden och fattar beslut och gör upp planer som pejlar framtiden. Du har säker redan fattat några sådana beslut. Vi är alla olika i fråga om hur vi fattar beslut och våra val med sikte på framtiden kan grunda sig på våra intressen, värderingar eller föreställningar om en framtida karriär. Vi kan också förlita oss på vår intuition, fatta spontana beslut eller ta chansen när den kommer.

 

Kudin.fi - Självutvärdering av karriärberedskap

Kudin.fi är ett självutvärderingsverktyg som stöder din karriärplanering på utbildningsvägen. När du identifierar egna synpunkter, frågor och utmaningar relaterade till din karriärplanering blir det lättare att utveckla din karriärberedskap under studierna och i karriären.

  • På Kudin.fi utvärderar du din karriärberedskap genom att svara på 1-3 olika enkäter.
  • Utifrån dina svar får du respons och tips på fortsatt arbete inom ämnesområdena.
  • Du kan också använda responsen för att fundera om karriärservicen har något passligt att erbjuda dig. Bekanta dig med karriärservicens verksamhet.

Kudin.fi hittar du här!