Börja studera redan på sommaren!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Välkommen att studera vid Helsingfors universitet! På denna sida hittar du nyttig information om vad en ny studerande ska göra och sätta sig in i före läsårets början. Du kan till och med börja med din första kurs redan före introduktionsveckan! Du har väl kommit ihåg att göra allt det som står på webbsidan Den nya studentens första steg

För att du ska få reda på allt som gäller ditt eget utbildningsprogram är det viktigt att du väljer rätt utbildningsprogram i menyn ovan. 

Studieavsnittet ”Studentens digitalkompetens”

Gratulerar till din nya studieplats! Du kan bekanta dig med Helsingfors universitets it-miljöer redan före introduktionsveckan och terminsstarten i höst. På så sätt får du en smidig start på studierna. Du kan bekanta dig med materialet från 1.7. framåt, och genomföra studieavsnittet från august efter att du anmält dig som närvarande för höstterminen och har fått it-behörighet för universitetets datasystem. Det exakta startdatumet för kursen läsåret 2023-2024 kommer att publiceras i slutet av juni.Vi rekommenderar att du genomför den första delen av studieavsnittet, DIGI-A Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp) precis i början av läsåret. Så får du en uppfattning om universitetets digitala miljöer och tar samtidigt dina första studiepoäng!

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla som avlägger lägre högskoleexamen. Om du har avlagt kandidatexamen vid ett annat universitet eller en annan högskola och nu inleder dina studier för magisterexamen vid Helsingfors universitet, rekommenderar vi att du tar kursen eller åtminstone bekantar dig med materialet. 

Läs mera om studieavsnittet Studentens digitalkompetens.

Bekanta dig med språkstudierna

I alla kandidatexamina ingår minst 10 studiepoäng obligatoriska språk- och kommunikationsstudier. Mera information om språkstudier och andra möjligheter att lära dig språk kan du läsa i Språkcentrums nyhetsbrev för nya studerande. Du kan också bekanta dig noggrannare med språkstudier i Språkcentrums orientering Moodle – det enda som krävs är att du har fått it-behörighet för universitetets datasystem.

Helsingfors universitet erbjuder en möjlighet för de nya internationella studerandena att bekanta sig med det finska språket och kulturen i augusti. Mer information och instruktioner på den engelskspråkiga sidan

Studierelaterade frågor

Studenter som arbetar i biblioteket i Kaisa huset

Läs mer om de olika aktörerna vid universitetet och om sådant som gäller dina studier. Har du frågor? Skriv upp dem så kommer du ihåg att fråga under introduktionsveckan!

Tillgodoräknande av tidigare förvärvad kompetens

Har du tidigare studier som eventuellt kan användas i din nya examen? Vilka studier som kan tillgodoräknas beror på ditt utbildningsprogram. Du får höra mer under introduktionsveckan. Information om tillgodoräknande finns redan nu här. Det lönar sig att vänta till studiestarten med tillgodoräknandet, eftersom lärarna, studierådgivarna och utbildningsplanerarna inte kan fatta beslut om tillgodoräknande ännu under sommaren när det gäller nya studerande.

Biblioteket

Helsingfors universitet har ett huvudbibliotek i centrum (Kajsahuset) och campusbibliotek i Gumtäkt, Vik och Mejlans. På Centrumcampus finns också bibliotekets två lärcentrum, Minerva och Aleksandria. I bibliotekets lokaler finns grupparbetsrum, datorer och läsplatser – kort sagt allt det som en studerande behöver! 

Du kan börja läsa e-böcker omedelbart när ditt användarnamn till Helsingfors universitet är aktiverat. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt användarnamn. Du behöver bara Helka-bibliotekskortet för att låna tryckta böcker. Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett virtuellt Helkakort via Studietjänsten

Läs mer om universitetets bibliotek.

Studentutbyte

Du kanske redan nu drömmer om att åka på studentutbyte till ett utländskt universitet eller studera ett biämne vid ett annat finländskt universitet. Mobilitetsservicen hjälper dig förverkliga dina planer! 

Våra specialister koordinerar student- och personalmobiliteten vid universitetet. Du kan kontakta oss genom att besöka vår mottagning, ringa eller skicka e-post närhelst du har frågor som gäller bl.a. utbytesmöjligheter, utlandspraktik och kortkurser utomlands. Du kan också fråga oss om utbytesstipendier och JOO-studier (flexibel studierätt).

Studera och få stöd på svenska

På Uni finns över hundra svenskspråkiga forskare och lärare samt tiotals övriga svenskspråkiga anställda som jobbar för att dina studier skall löpa smidigt. Du studerar tillsammans med 2 000 andra svenskspråkiga på Uni. Även om du studerar i ett utbildningsprogram där undervisningen mestadels ges på finska kan du ändå studera på svenska. Huvudregeln är att du som svenskspråkig alltid har rätt att ställa frågor under föreläsningarna, skriva dina tenter, uppsatser och övriga arbeten samt få handledning på ditt modersmål, även om undervisningen sker på ett annat språk. I vissa kandidatprogram är det också möjligt att avlägga en tvåspråkig examen. Kurslitteraturen är ofta på engelska, och i magisterprogrammen blir engelskan allt vanligare eftersom studier vid Uni ska kunna ge dig tillträde till vetenskap och arbete också utanför Finland.

Som universitetets student har du rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få t.ex. blanketter, tentamensfrågor, beslut och svar på det språk du använder. Universitetet erbjuder dig olika former av service, såsom IT-HelpDesk, studierådgivning, mobilitetsservice samt ansökningsservice, på finska, svenska och engelska.

Svenska ärenden är ett team som jobbar för att stärka förutsättningarna för Unis svensk- och tvåspråkiga verksamhet. Vi bidrar till att utveckla den svenska undervisningen och studentservicen på alla campus. Ta modigt kontakt med oss om du har frågor som berör till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller den svenska gemenskapen. Som svenskspråkig student får du automatiskt vårt nyhetsbrev till din e-post. Ifall du inte får det kan nyhetsbrevet beställas från svenska-arenden@helsinki.fi
Vi informerar om bl.a. kurser och tillställningar på svenska och påminner om viktiga datum.

Läs mer om det tvåspråkiga universitetet och hitta Svenska ärendens kontaktuppgifter här.

Stöd för studier

Vid Helsingfors universitet kan du få hjälp och stöd från många olika håll under studierna. Information om evenemang och aktiviteter med låg tröskel finns på sidan om evenemang för välbefinnande.

  • Bland anvisningarna på den här webbplatsen hittar du avsnittet Stöd för studier där du kan läsa om individuella arrangemang och studiepsykologernas tjänster. 
  • Universitetets karriärservice hjälper dig i frågor som gäller karriärplanering, jobbsökning och praktik. Läs mer i avsnitten Ut i arbetslivet och Praktik. Du kan också följa Karriärservicen på Facebook.
  • Ibland kan du behöva någon som lyssnar och som du kan tala med. Helsingfors universitets studentpräster står till studenternas förfogande i frågor som gäller studier och livsåskådning, oberoende av studentens religion eller övertygelse.

Studera smart!

Universitetsstudierna skiljer sig från studierna på andra stadiet: beroende på utbildningsprogram kan mängden självständigt arbete vara mycket stor, i stället för små grupper kan undervisningen bestå av föreläsningar med över hundra studenter, och undervisningsmaterialet kan vara på ett främmande språk, t.ex. finska eller engelska. Inom ramen för vissa begränsningar kan du själv välja vad och när du vill studera – det kallas akademisk frihet!

Akademisk frihet innebär emellertid också akademiskt ansvar. Ingen frågar efter dig om du skippar obligatoriska föreläsningar eller glömmer gå till din tentamen. Projektet ”Studera smart” riktar sig till förstaårsstudenter med hjälp av en serie på fem videor som tar upp bl.a. studiefärdigheter, lärande och att börja studera på universitetet. Videorna är på svenska och kan ses på Youtube

Studentens vardag

Det är viktigt att du mår bra för att vardagen och studierna ska löpa. Här kan du läsa om tjänster som underlättar olika aspekter av studentens vardag.

Hälsovård

Under studietiden kan du vända dig till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) i frågor som gäller hälsa och sjukdom. En presentation av Studenthälsans tjänster finns också på SHVS sidan på instruktioner för studerande.

Motion 

UniSport erbjuder motionstjänster för studerande och anställda på Helsingfors universitets alla campus. Utbudet av motionsgrenar är mångsidigt, och framför allt är priserna förmånliga! Motion är en bra motvikt till studierna. Läs mer om UniSport här.

Mat

På uni får du smaklig mat till ett verkligt förmånligt pris. UniCafes studentrestauranger arbetar ansvarsfullt och yrkeskunnigt för att din vardag ska vara hälsosammare, smidigare och mer välsmakande. Unicafes restauranger och caféer finns på alla campus och erbjuder något för alla och envar. Missa inte heller våra temaveckor!

Må bra och få bättre studieförmåga

På sidan Psykiskt välbefinnande finns det en lista av olika aktörer som stöder din studieförmåga och välbefinnande under studier. Också bekanta dig med föreningen Nyyti som stöder studerandes psykiska hälsa genom många olika tjänster med låg tröskel (t.ex. chattar om olika teman, webbkurser i levnadskonst samt frivilligverksamhet). Läs mer om Nyyti.

Studentliv

Till studentlivet hör utöver studierna också olika slags akademiska traditioner och evenemang. På den här webbplatsen hittar du under avsnittet Studentlivet en evenemangskalender och information om bland annat Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS.

Introduktion och tutorverksamhet

Fakulteterna och utbildningsprogrammen ordnar alla sin egen introduktionsvecka. Under veckan får du höra mera om ditt utbildningsprogram, lärarna och studierna. Du blir bekant med ditt campus och med universitetet som gemenskap. Du får träffa din tutor och din tutorgrupp, och sannolikt får du också delta i studentevenemang. Introduktionsveckans program vid din fakultet kan läsas här.

Ask Me!

Personal i Ask me -kampanjeskjortor

Universitetet väntar redan på dig! Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt. Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Under din första vecka av studier, 5. -9.9., kommer den rosa Ask Me! -logon att leda dig till hjälp med dina frågor! Ask Me! kampanjen kan även ses på universitetets Instagramkonto @universityofhelsinki, där t.ex. studentrådgivningen i Kajsahuset svarar på studenternas frågor i början av sina studier. Tidtabellen kommer att specificeras i augusti.

Fram till dess, vänligen kontakta Ansökningsservicen eller Studentservicen. Vi hjälper dig gärna!

Bekanta dig med etiska anvisningarna

Syftet med utbildningen om de etiska anvisningarna är att öka studerandes och personalens medvetenhet om tematiken kring etiska frågor. Som universitet är vårt mål att främja etiskt ansvarsfull verksamhet även på samhällsnivå.

I utbildningen sätter man sig in i etisk verksamhet ur olika perspektiv genom att bekanta sig med själva anvisningarna och med hjälp av videor och reflektionsuppgifter. Programmet genomförs i Moodle som en helhet och i form av självstudiematerial. Det tar cirka femton minuter att slutföra träningen. Länk till Etiska anvisningarna- kurssidan.